Łukasz Bednarski - strona domowa

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

r.
Imieniny:

Jesteś w dziale: ROWERY

Ścieżki rowerowe

DZIAŁ: ROZTOCZE
| Jaki rower dla kogo | Budowa i montaż roweru | Eksploatacja rowerów | Ścieżki rowerowe |

Rowery_nagłówek_foto

ŚCIEŻKI ROWEROWE


DROGA ROWEROWA
Droga rowerowa - odpowiednio oznakowana droga lub jej część, przeznaczona dla ruchu rowerowego. W Prawie o ruchu drogowym droga rowerowa będąca częścią drogi publicznej jest oficjalnie określana nazwą droga dla rowerów.
Drogi rowerowej (potocznie nazywanej ścieżką rowerową) nie należy mylić z turystycznymi trasami rowerowymi. Turystyczne trasy dla rowerów są to oznakowane szlaki rowerowe, które mogą prowadzić zarówno po drogach rowerowych w mieście, po wydzielonych, osobnych drogach dla rowerów poza miastami, jak i zwykłymi drogami publicznymi lub niepublicznymi. Przykładem sieci turystycznych tras rowerowych jest EuroVelo.
Polska posiada, w stosunku do innych państw UE bardzo słabo rozwiniętą sieć miejskich dróg rowerowych. W kilku miastach Polski Rady Miast wprowadziły zasadę obowiązku budowania dróg rowerowych w trakcie poważnych remontów dróg, o ile to tylko możliwe (np. Warszawa, Łódź, Zamość, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Radom). W praktyce jednak zasada ta jest często ignorowana. Problemem wielu polskich miast jest też niska jakość dróg rowerowych. Wiele z nich to drogi źle zaprojektowane, niefunkcjonalne, o nieodpowiedniej nawierzchni, a nawet zagrażające bezpieczeństwu użytkowników.
Rodzaje miejskich dróg rowerowych:
1. Samodzielna, niezależna od układu drogowego (np. w parku, nad rzeką).
2. Samodzielna, w pasie drogowym: wydzielona z chodnika lub wydzielona z jezdni.

Przykłady ścieżek rowerowych poniżej:

ScieżkaRowerowa1 ScieżkaRowerowa2 ScieżkaRowerowa3SZLAK ROWEROWY
Szlak rowerowy - trasa wycieczkowa dla rowerzystów, oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Zgodnie z normami znakowania PTTK, szlaki rowerowe oznaczone są białymi kwadratami z czarnym symbolem roweru i paskiem koloru szlaku (szlaki krajowe), lub literą R i numerem szlaku (szlaki międzynarodowe). Można jednak spotkać w terenie oznaczenia nie trzymające się tych norm (zwłaszcza starsze szlaki) np. biały kwadrat z symbolem roweru w kolorze szlaku. Ze względu na częstsze niż w przypadku szlaków pieszych umieszczanie oznakowania na drogach publicznych, znaki szlaków rowerowych uznane zostały za dodatkowe znaki drogowe, uzyskując symbole R-1, R-1a, R-1b, R-2, R-2a i R-3.

Przykłady szlaków rowerowych poniżej:

SzlakRowerowa1 SzlakRowerowa2 SzlakRowerowa3